КУЋНИ РЕД

Просторије Клуба могу посећивати САМО редовни, почасни, заслужни и помажући ЧЛАНОВИ Клуба, који уредно плаћају чланарину и придржавају се одредби овог Кућног реда;

Просторије Клуба могу посећивати и друга лица: званични гости Клуба, родбина чланова и сл, уз одобрење Управе Клуба и уз поштовање одредби Кућног реда;

Канцеларију Клуба, чланови могу посећивати искључиво ради регулисања својих права и обавеза (плаћање чланарине, учлањење, исчлањење, и друге неопходне адмистративне потребе);

ДОМАЋИН Клуба отвара и затвара Клуб по прописаној сатници, стара се о поштовању Кућног реда, издаје реквизите за игру и служи освежење играчима и члановима Клуба;

Сви корисници просторија Клуба, дужни су да се придржавају и других (привремених или сталних) мера, која доносе Управа клуба;

Чланови Клуба и сва друга лицакоја бораве у Клубу су обазени да просторије користе у складу са одредбама овог Кућног реда, а нарочито је ЗАБРАЊЕНО:

  • Нарушавање реда и мира (туча, галама, псовање, вређање по било ком основу, ометање играча идругих чланова Клуба;
  • Оштећење клупског инвентара и реквизита;
  • Пушење и стварање дуванског дима на било који начин;
  • Боравак у припитом и пијаном стању и уношење алкохола;
  • Уношење било каквог оружја и других опасних материја;
  • Нарушавање хигијене Клуба;
  • Играње шаха у новац и билокоји вид коцке;
  • Играње осталих игара осим шаха (карте, коцкице и сл.) осим ако се одржавају одобрена такмичења;
  • Одржавање било каквих политичких актиности;

У случају кршења Кућног реда, може се изрећи ЗАБРАНА посећивања просторија Клуба у одређеном временском периоду, а у случају поновљених или тежег прекршаја и трајна забрана.