РЕДОВНИ И ПОМАЖУЋИ ЧЛАНОВИ
НОВОСАДСКОГ ШАХОВСКОГ КЛУБА

НШК је од свог постојања увек био један од шаховских клубова са најбројнијим чланством. Почетком седамдесетих, клуб је имао преко петстотина чланова. Као једини организовани облик шаховкских активности био је стециште свих новосадских шахиста. Све до појаве других новосадских шаховских клубова, сви чланови клуба су имали статус „Редован члан“. Како је растао број клубова, што је резултирало касније (1960), оснивањем и Шаховског савеза Новог Сада, многи Новосађани-шахисти су формално и такмичарски регистровани за друге клубове, али је НШК, као центар шаха у Новом Саду, омогућио да новосадски шахисти имају и званичну везу и чланство кроз статус: „Помажући члан“. Ова пракса важи и данас, а статус „Помажићи члан“, омогућава све активности (права и обавезе) као за редовне чланове, осим права на такмичарске регистрацције и учешће у званичним екипним наступима клуба. Данас клуб броји око сточетрдесет уписаних чланова са статусом редовних и помажућих чланова, од којих су 96 редовни чланови.

Имајући у виду велики број шаховских клубова у Новом Саду, као и чињеницу да је у такмичарским екипама ограничен број играча, многи есенцијални НШК-овци, своје такмичарске активности врше у другим клубовима, па НШК-у имају статус „Помажући члан“ иако су предани у раду самог клуба и дају велики допринос за одржавање редовног клупског живота. Данас НШК има 44 помажућа члана.